Postingan

Minggu Pekan Biasa III, 26 Januari 2020

Yes 8: 23-30 + 1Kor 1: 10-13 + Mat 4: 12-17Lectio Dung dibege Jesus, naung tarhurung si Johannes, laho ma Ibana tu Galilea. Laos ditadingkon ma huta Nasaret, laho maringanan tu huta Kapernaum na di topi ni tao i, di luat Zebulon dohot Naptali. Asa jumpang na nidok ni panurirang Jesaya na mandok: "Luat Zebulon dohot Naptali na di topi ni tao i, di ipar ni aek Jordan, luat Galilea, inganan ni angka sipelebegu. Jolma angka na maringanan di na holom marnida Panondang na bolon; nunga binsar Panondang i di angka na manginganhon tano na nilinggoman ni hamatean". Jadi olat ni i mamungka ma Jesus marjamita; ia jamitana on do: Pauba hamu ma rohamuna, ai nunga songgop harajaon banua ginjang i!Meditatio Kedatangan Yesus, bukanlah mendadak dan tanpa tujuan, melainkan kehendak Bapa sendiri yang menginginkanNya.  Aku datang hanya untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus Aku. Kedatangan Yesus adalah bagaikan cahaya di tengah kegelapan. 'Jolma angka na maringanan di na h…

Pesta Bertobatnya santo Paulus, 25 Januari 2020

Kis 22: 3-16 + Mzm 117 + Mrk 16: 15-18Lectio Pada waktu itu Yesus berkata kepada para muridNya: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh."Meditatio Perintah Yesus: 'pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk', tidak langsung didengarnya, tetapi dengan mata hati dan telinga jiwanya, Paulus sempat melihat dan mendengar Yesus sendiri yang memanggilnya dan mentobatkan dirinya. Pertobatan bagi Paulus berarti perubahan hidup. Sebab dia, yang dahulu sebagai pengejar dan p…

Jumat Pekan Biasa II, 24 Januari 2020

1Sam 24: 3-21 + Mzm 57 + Mrk 3: 13-19Lectio Pada suatu kali naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan mereka pun datang kepada-Nya. Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai Dia dan untuk diutus-Nya memberitakan Injil dan diberi-Nya kuasa untuk mengusir setan. Kedua belas orang yang ditetapkan-Nya itu ialah: Simon, yang diberi-Nya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi-Nya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guruh, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati Dia.Meditatio Atas dasar apa Yesus memanggil para muridNya itu? Bukakah ada Simon Petrus yang keras kepala? Ada Tomas yang kurang percaya? Ada Matius pemungut cukai? Ada Yudas Iskariot yang mengkhianati? Yesus memanggil mereka, karena Yesus ingin menyempurnakan dan menguduskan mereka. Bukankah tidak ada yang sempurna dari kita? K…

Kamis Pekan Biasa II, 23 Januari 2020

1Sam 18: 6-9 + Mzm 56 + Mrk 3:  7-12Lectio Pada suatu kali Yesus dengan murid-murid-Nya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikuti-Nya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepada-Nya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukan-Nya. Ia menyuruh murid-murid-Nya menyediakan sebuah perahu bagi-Nya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpit-Nya. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepada-Nya hendak menjamah-Nya. Bilamana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapan-Nya dan berteriak: "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia.Meditatio Karya penyembuhan banyak dinikmati oleh orang-orang yang mengikutiNya. Markus mencatat, bahwa mereka yang mengikutiNya adalah orang-orang dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, daer…

Rabu Pekan Biasa II, 22 Januari 2020

1Sam 17: 40-51 + Mzm 144 + Mrk 3: 1-6Lectio Pada suatu kali Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu: "Mari, berdirilah di tengah!" Kemudian kata-Nya kepada mereka: "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berdukacita karena kedegilan mereka dan dengan marah Ia memandang sekeliling-Nya kepada mereka lalu Ia berkata kepada orang itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia.Meditatio Pada saat itu, keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Hero…

Selasa Pekan Biasa II, 21 Januari 2020

1Sam 16: 1-13 + Mzm 89 + Mrk 2: 23-28Lectio Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-murid-Nya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada-Nya: "Lihat! Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab-Nya kepada mereka: "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai Imam Besar lalu makan roti sajian itu -- yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam -- dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka: "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat."Meditatio Mungkinkah seseorang yang selalu tinggal bersama Yesus serentak melakukan dosa? Tidak mungkin. Demikianlah Yesus yang membiarkan para muridNy…

Senin Pekan Biasa II, 20 Januari 2020

1Sam 15: 16-23 + Mzm 50 + Mrk 2: 18-22Lectio Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus: "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang.…