Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul

3 Mei 2011
1Kor 15: 1-8  +  Mzm 6  +  Yoh 14: 6-14
 
 
 
Lectio :
Kata Yesus kepada Filipus: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia."
Kata Filipus kepada-Nya: "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya."
 
Meditatio :
'Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia'.
Penyataan Yesus inilah yang memberi kepastian bahwasannya setiap orang yang percaya dan mengikuti Dia mendapatkan keselamatan, mereka akan sampai kepada TuhanAllah, Bapa semua orang, dan hanya dalam Dialah setiap orang akan sampai kepada Bapa dan memandangNya. Dialah satu-satunya Orang yang berani berkata demikian!
'Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami', pinta Filipus kepada Yesus. Pertanyaan ini aneh memang, menunjukkan kelemahan dirinya; bagaimana mungkin dia dapat memandang Bapa, mengenal dan mengertiNya, kalau dia tidak mau mengenal Kristus? Namun Yesus malahan membuka wawasan baru, kataNya: 'telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'.
Bagaimana semuanya bisa terjadi? Semuanya bisa terjadi, karena 'Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; dan apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya'.  Yesus adalah Allah yang tampak, yang dapat didengar dan diraba, karena memang Dia, Allah yang jauh di sana, menyatakan diri sekarang dan hadir di sini .
'Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri'.
Penyataan Yesus ini adalah iman kepercayaan kita. Kita percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus Kristus PuteraNya, dan kita percaya segala yang dilakukan Yesus adaah kehendak Bapa yang mengutusNya. Malahan, 'Aku berkata kepadamu', tegas Yesus, 'barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu'. Yesus memberikan jaminan seperti ini, karena sekarang 'Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya'. Yesus sendiri akan membacking doa dan aneka permohan kita.
Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kesetiaan kita membaca Kitab Suci dan mendengarkan sabdaNya akan membuat kita semakin mengenal Dia; seperti anjuran Paulus dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus tadi: 'saudara-saudariku, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu', amat tepatlah kalau kita semakin mengenal Dia, sebab dengan mengenalNya kita akan tinggal dalam Dia dan Dia ada dalam diri kita.
 
Oratio :
Yesus, ajarilah kami semakin hari semakin percaya kepadaMu. Semoga hati kamu sungguh-sungguh menaruh harapan hanya kepadaMu. Yesus, tambahkanlah iman kami kepadaMu.
Santo Filipus dan Yakubus, doakanlah kami agar kami selalu berani memandang dan menemukan Bapa di surge dalam diri sesame yang kami jumpai.
 
Contemplatio :
            Kristuslah yang hidup dalam diriku.
 
 
 
 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesta Maria mengunjungi Elizabet

Hari Raya Pentakosta

Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis