Selasa Pekan Biasa XVII, 30 Juli 2019

Kej 18: 20-33 + Mzm + Mat 13: 36-43

 

 

Lectio

Pada waktu itu Yesus Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-murid-Nya datang dan berkata kepada-Nya: "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, kata-Nya: "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia; ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!"

 

 Meditatio

Sungguh terjadi pemisahan kelak, antara mereka yang melakukan kehendak Tuhan dari mereka yang melawan dan menolak Tuhan sang Empunya kehidupan.    

Dengan tegas Yesus menyatakan: 'Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka'. Tidak mengenakkan memang, tetapi itulah yang akan terjadi. Sejak semula memang Yesus membawa pedang yang memisahkan satu dengan lainnya.

'Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!'.

 

 Oratio

Ya Yesus Kristus, semoga kami menjadi orang-orang yang setia sampai akhir jaman, sehingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang bercahaya dalam Kerajaan Bapa. Amin,

 

Contemplatio

Pertama, 'Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka'. Tidak mengenakkan memang, tetapi itulah yang akan terjadi. Sejak semula memang Yesus membawa pedang yang memisahkan satu dengan lainnya.

Kedua, 'siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!'. Kiranya kita menjadi orang setia mendengarkan dan melaksanakan kehendakNya.Oremus Inter Nos
Marilah Kita Saling Mendoakan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesta Maria mengunjungi Elizabet

Jumat Agung, Hari Kematian Tuhan Yesus Kristus, 14 April 2017

Mengenal Karmelit Awam dari dekat (2)