Senin Biasa XIII, 1 Juli 2019


Kej 18: 16-33 + Mzm 103 + Mat 8: 18-22

 

 

Lectio

Suatu hari ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingi-Nya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada-Nya: "Guru, aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya." Seorang lain, yaitu salah seorang murid-Nya, berkata kepada-Nya: "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ikutlah Aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka."

 

Meditatio

Kita percaya kepada Yesus. Apa yang kita cari dengan percaya kepadaNya? Kemauan siapa yang sering kita ikuti? Kemauan Yesus atau kemauan diri pribadi? Seperti yang dikatakan Paulus kemarin (Gal 5): mengikuti Kristus semestinya membiarkan diri hidup dalam roh, dan bukan mengutamakan kepentingan diri.

'Guru, aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi'. Inilah kemauan baik seorang ahli Taurat. Apa yang dia cari dengan mengikuti sang Guru? Bukankah dia seseorang yang sudah mapan dan mempunyai keahlian dalam kitab suci? 'Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya'. Yesus sepertinya mementahkan kemauan baik ahli Taurat ini. Yesus mengetahui motivasi orang satu ini, sehingga memberi jawaban seperti itu. Kemapanan? Atau Yesus hendak mengatakan, bahwasannya keberkenanan seseorang di hadapanNya itu bergantung pada Dia sendiri, dan bukannya kita manusia?

'Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku'. Sebuah permintaan jujur. 'Ikutlah Aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka'. Sebuah jawaban yang meminta, agar seseorang mengutamakan Tuhan dari segala yang lain. Dia memang minta diutamakan, dinomersatukan di atas segalanya, tetapi Yesus Tuhan penuh belaskasih dan pengampunan bagi umatNya, sebagaimana diungkapkan Abraham dalam pengalamannya akan Allah (Kej 18).

 

Oratio

Ya Yesus Kristus, semoga hari tambah hari kami semakin murni dan setia mengikuti Engkau, dan semakin mengutamakan Engkau dalam segala kesibukan sehari-hari. Amin.

 

Contemplatio

Pertama, 'serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya'. Yesus sungguh miskin. Dia tidak mempunyai kekayaan; hanya keselamatan ada dalam Dia.

Kedua, 'ikutlah Aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka'. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam kesibukan sehari-hari.Oremus Inter Nos
Marilah Kita Saling Mendoakan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesta Maria mengunjungi Elizabet

Jumat Agung, Hari Kematian Tuhan Yesus Kristus, 14 April 2017

Mengenal Karmelit Awam dari dekat (2)