Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, 22 November 2020

Yeh 34: 11-17 + 1Kor 15: 20-28 + Mat 25: 31-46

 

 

Lectio

Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para muridNya: 'apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat Aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal."

 

Meditatio

Raja adalah orang yang berkuasa, yang memang seringkali kekuasaannya dibatasi oleh ruang dan waktu.

Pertama, Yesus Kristus adalah Raja Semesta Alam itu berarti Yesus berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Dia berkuasa, karena memang dalam Dialah segala sesuatu tercipta (Yoh 1). Dialah Sabda yang menjadi manusia, dan tinggal di tengah-tengah kita.

Kedua, manusia adalah bagian dari seluruh isi alam semesta ini. Karena itu, Yesus berkuasa atas selurtuh umat manusia.  Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya.

Ketiga, Dia berkuasa atas alam semesta, tetapi menariknya Dia dapat ditemukan, bukan di takhta singgasana, melainkan dalam diri sesame, bahkan dalam diri mereka yang hina, sebagaimana dikatakanNya sendiri: 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang  kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu melakukannya juga untuk Aku'. Dia bukan saja mau ditemukan oleh mereka yang mencarinya, malahan 'seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah Aku akan mencari domba-domba-Ku dan Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, ke mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan' ( Yeh 34).

Yesus Kristus adalah Raja yang kontroversial, karena memang Dia tidak sesuai dengan gambaran insani setiap orang.

 

Oratio

Yesus Kristus, Engkau datang sebagai Raja atas hidup kami. Namun kehadiranMu sulit kami mengerti, karena memang penampilanMu yang tidak sesuai dengan gambaran kami. Ajarilah kami semakin memahami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.

 

Contemplatio

'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku'.

 
Oremus Inter Nos
Marilah Kita Saling Mendoakan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesta Maria mengunjungi Elizabet

Mengenal Karmelit Awam dari dekat (2)

Pesta Santo Simon dan Yudas, 28 Oktober 2016