Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2020

Pesta Santo Andreas, 30 November 2020

Rm 10: 9-18 + Mzm 19 + Mat 4: 18-22     Lectio Pada waktu Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihat-Nya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia.   Meditatio Andreas bersama Petrus, saudaranya, adalah seorang yang mendengar ajakan Yesus: 'mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia', dan langsung mengikutiNya. Apakah mereka mengerti perkataan Yesus? Pasti tid

Minggu Adven I, 29 November 2020

Yes 63: 1-4 + 1Kor 1: 3-9 + Mrk 13: 33-37     Lectio Pada waktu Yesus berkata: 'hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!'.   Meditatio 'Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba', tegas Yesus kepada para muridNya. Orang yang berjaga-jaga adalah dia yang siap sedia menghadapi aneka persoalan kehidupan. Pada masa Adven ini berjaga-jaga

Sabtu Pekan Biasa XXXIV, 28 November 2020

Why 20: 1-4 + Mzm 84 + Luk 21: 29-33     Lectio Pada waktu Yesus melanjutkan pengajaran dan berkata: 'jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia'.   Meditatio Sedia payung sebelum hujan. Inilah peribahasa yang mengajak setiap orang untuk selalu siap sedia akan segala sesuatu yang bisa terjadi di hadapannya. Terjemahan sedia payung sebelum hujan dalam Kitab Suci hari ini adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Artinya, pertama: setiap orang hendaknya tidak sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi.  Orang dalam situasi seperti in

Jumat Pekan Biasa XXXIV, 27 November 2020

Why 20: 1-4 + Mzm 84 + Luk 21: 29-33     Lectio Pada waktu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: "perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah, bahwa Kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu."   Meditatio Yesus berbicara tentang kehadiran Kerajaan Allah. Mungkin agak sedikit membingungkan kita, bahwasannya Yesus menegaskan kedatangan Kerajaan Allah tanpa disertai tanda-tanda lahiriah (Luk 17), tetapi dalam perikop hari ini Yesus berkata: 'jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah, bahwa Kerajaan Allah sudah dekat' . Yang dimaksudkan tentunya tentang segala yang menimpa bumi ini, dan kua

Kamis Pekan Biasa XXXIV, 26 November 2020

Why 18: 21-23 + Mzm 100 + Luk 21: 20-28     Lectio Yesus berkata kepada para muridNya: 'apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu! Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bi

Rabu Pekan Biasa XXXIV, 25 November 2020

Why 15: 1-4 + Mzm 98 + Luk 21: 12-19     Lectio Yesus berkata kepada para muridNya: 'sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya; kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama-Ku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu.  Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu'.   Meditatio Perlawanan terhadap para murid juga akan dialami,

Selasa Pekan Biasa XXXIV, 24 November 2020

Why 14: 14-20 + Mzm 96 + Luk 21: 5-11     Lectio Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus: "Apa yang kamu lihat di situ -- akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya: "Guru, bilamanakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya, kalau itu akan terjadi?" Jawab-Nya: "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Dia, dan: Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka: "B

Senin Pekan Biasa XXXIV, 23 November 2020

Why 14: 1-5 + Mzm 24 + Luk 21: 1-4     Lectio Suatu ketika Yesus mengangkat muka-Nya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya."   Meditatio Adalah suatu kebanggaan seseorang dapat memberi. Ada nilai tersendiri, seseorang dapat memberi dan memberi, daripada meminta dan meminta. Pertama, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya', tegas Yesus. Memberi

Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, 22 November 2020

Yeh 34: 11-17 + 1Kor 15: 20-28 + Mat 25: 31-46     Lectio Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para muridNya: 'apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. Maka

SabtuPekan Biasa XXXIII, 21November 2020

Why 11: 4-11 + Mzm 144 + Luk 20: 27-40     Lectio Saat itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada-Nya: "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita: Jika seorang, yang mempunyai saudara laki-laki, mati sedang isterinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu, siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristerikan dia." Jawab Yesus kepada mereka: "Orang-or

Jumat Pekan Biasa XXXIII, 20 November 2020

Why 10: 8-11 + Mzm 119 + Luk 19: 45-48     Lectio Saat itu Yesus masuk ke Bait Allah dan mulailah Ia mengusir semua pedagang di situ, kata-Nya kepada mereka: "Ada tertulis: Rumah-Ku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Dia, tetapi mereka tidak tahu, bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepada-Nya dan ingin mendengarkan Dia.   Meditatio Yesus yang meratapi dan menangisi Yerusalem kemarin terbukti sungguh. Dia bukan meramalkannya, melainkan menyatakan apa yang sedang terjadi di Yerusalem. 'Rumah-Ku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun', tegas Yesus. Kalau bait Allah saja tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, bagaimana mereka menghormati tempat-tempat lainnya. Kalau tempat-tempat umum saja tidak mere

Kamis Pekan Biasa XXXIII. 19 November 2020

Why 5: 1-11 + Mzm 149 + Luk 19: 41-44     Lectio Saat itu ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya, kata-Nya: "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu! Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat, bilamana Allah melawat engkau."   Meditatio Kalau para murid mengelu-elukan Yerusalem kemarin, karena beranggapan akan melihat Kerajaan Allah di kota suci itu, hari ini Yesus malah meratapi dan menangisnya. Pertama, Yesus menangisi Yerusalem yang tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteranya. Sebaliknya

Rabu Pekan Biasa XXXIII, 18 November 2020

Why 4: 1-11 + Mzm 150 + Luk 19: 11-28     Lectio Suatu hari kepada mereka yang mendengarkan Dia, Yesus melanjutkan perkataan-Nya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka, bahwa Kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata: "Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil sepuluh orang hambanya dan memberikan sepuluh mina kepada mereka, katanya: Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan: Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya, yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata: Tuan, mina tuan yang satu itu tel